Imam dzemata je magistar Avdija ef. Ramic rodjen 07.04.1987. godine u Zenici gdje zavrsava osnovno obrazovanje. Nakon toga upisuje medresu "Osman ef. Redzovic" koju zavrsava 2005 godine  dobija naziv Imam, hatib i muallim poslije  upisuje Pravni fakultet na kojem nastavlja  i magistarske studije koje finalizira temom "Terorizam i njegvo finansiranje u svijetu i u Bosni i Hercegovini' koje je izdata kao i knjiga pocetkom 2019. godine a koje je u toku prevodjenja na engleski jezik.

radi kao imam 11 godina i ima mnoge uspjehe u svom radu.

telefon imama  +1 226 503 4209

e mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.