Nakon što smo hvala Allahu, dželle še'nuhu, gotovo ispostili dvije trećine ramazana, ulazimo u njegovu posljednju trećinu u kojoj se nadamo postizanju Allahovog, dželle še'nuhu, zadovoljstva i našem potpunom oslobađanju od grijeha i džehennemske vatre.

Kada bi došla posljednja trećina ramazana, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi pojačao ibadet, što potvrđuju riječi Aiše, radijallahu anha, majke mu'mina:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ أَيْ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (الصحيحين)

Prenosi Aiša, radijallahu anha, da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došla posljednja trećina ramazana, smotao svoju postelju, tj. ne bi se primicao ženama, noći bi provodio u ibadetu i budio bi svoje ukućane (radi činjenja ibadeta)! (Buharija i Muslim)

Pored teravije koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao tokom ramazana, u zadnjih deset noći Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi u zadnjoj trećini noći klanjao i Salatut-tehedždžud.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je kako stoji u Sahihu, po predaji Ebu Huzejfe, radijallahu anhu, jedne noći na kijamu toliko dugo učio da je na jednom rekatu proučio Suru El-Bekare, Suru Ali ‘Imran i Suru En-Nisa’, tačnije 104,5 stranice ili šestinu Kur'ana, a učeći ajete u kojima se spominje prijetnja, zastao bi moleći Allaha, subhanehu ve te'ala, da ga sačuva od nje. Kada su klanjali dva rekata, Bilal ibn Rebbah, radijallahu anhu, je ezanom najavio sabah-namaz!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije izostavljao Salatut-tehedždžud ni kada je bio bolestan ili prekomjerno umoran, pa bi ga tada klanjao sjedeći.

U dva Sahiha stoji predaja da je melek Džibril dolazio kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svakog ramazana i po jednom ga preslušavao Kur'an, da bi posljednje godine to učinio dva puta, što je na neki način bila najava skorog edžela Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

U predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, budio svoju kćerku Fatimu i Aliju ibn Ebi Taliba, radijallahu anhuma, uveče govoreći im: „Zar nećete ustati i klanjati?“ (Buharija)

I budio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aišu, radijallahu anha, kada bi završio tehedždžud, a prije nego što bi klanjao vitr.

U Muvettau stoji, da je Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, klanjao dobar dio noći, pa kada bi došla polovica noći, budio bi svoju porodicu govoreći im: „Namaz, namaz!” I proučio bi ajet: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا Naredi svojoj čeljadi da obavlja namaz i ustraj u tome!… (Ta Ha, 132.)

Braćo i sestre, u jednoj od neparnih noći u posljednjoj trećini mubarek ramazana je i Noć Kadr koja je vrijednija od hiljadu mjeseci, što ovoj trećini ramazana daje posebnu vrijednost. To je Noć u kojoj je započelo objavljivanje Kur'ana, kao što stoji u Suri El-Kadr:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ(1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ(2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ(3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ(4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ(5) (سورة القدر: 1-5)

Mi smo ga spustili (objavili) u Noći Kadr! (1) A šta ti misliš šta je to Noć Kadr?(2) Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. (3) Meleki i Džibril, s’ dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake.(4) Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane!(5) (Suretu El-Kadr, 1.-5.)

Noć Kadr je vrednija od hiljadu mjeseci ili 83 godine i četiri mjeseca, pa ko od nas ne želi iskoristiti ovu mubarek noć?!

Onaj ko provede Noć Kadr, u ibadetu, biće mu oprošteni prošli grijesi, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بخاري)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko provede Noć Kadr čvrsto vjerujući i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni prošli grijesi! (Buharija)

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nas podstiče da se u toj noći obraćamo dovom svome Gospodaru i od Njega tražimo oprost.

Rekla je Aiša, radijallahu anha, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „Poslaniče, ako doživim Noć Kadr, šta ću u njoj učiti?“ Rekao je: “Aiša, uči: أَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي “Gospodaru, Ti si Taj Koji oprašta, voliš oprost, pa mi oprosti!”

Rekao je Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu: “Neki ashabi su u snu vidjeli da je Noć Kadr u zadnjih sedam noći ramazana, pa im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pokazan mi je vaš san. Istina je da je ona (Noć Kadr) skrivena u zadnjih sedam noći, pa ko je bude tražio neka je traži u zadnjih sedam noći!“ (Buharija)

Ubade ibn Semh, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao jednom prilikom da obavijesti ashabe o Noći Kadr, pa su se dva muslimana posvađala, na što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Izašao sam da vas obavijestim o Noći Kadr, pa kada su se dva muslimana posvađala podignuto je od mene znanje o njoj. Nadam se da je to dobro po vas, pa je tražite u dvadeset i devetoj, dvadeset i sedmoj i dvadeset i petoj noći!” (Buharija)

Braćo i sestre, uistinu su nesretni oni koji su u mubarek ramazanu nemarni. Oni koji bez opravdanog razloga mrse, a posebno oni koji to čine javno. Oni koji neredovno klanjaju propisane farzove. Oni koji umjesto učenja Kur'ana ili njegova slušanja uče i slušaju ono što je Gospodar zabranio. Oni koji umjesto bereketa sehura i iftara u svojim kućama imaju uobičajena tri obroka. Oni koji umjesto u namazu, zikru i i'tikafu u džamijama, ramazanske noći provode u kafanama i diskotekama. Oni koji su se zaboravili ko su i zašto su na ovoj Zemlji. Oni koji svojim ponašanjem izazivaju Allahovu, azze ve dželle, srdžbu u našoj Domovini, koja je natopljena rijekama šehidske krvi i u kojoj se ne može ni korak napraviti, a da se ne stane na mjesto gdje je u posljednjih nekoliko stoljeća prolivena krv nevinih Bošnjaka!

Braćo i sestre! Provedimo ovih nekoliko preostalih dana i noći mjeseca ramazana u ibadetu i tragajmo za Noći Kadr, nadajući se Allahovoj, dželle še’nuhu, milosti, oprostu grijeha i džennetima koji su nam obećani! Izvršimo obavezu sadekatu-l-fitra, kako bi na taj način od posta odstranili eventualne nedostatke i kako bi post bio uzdignut Allahu, subhanehu ve te'ala! Budimo iskreni u našem vjerovanju i natječimo se u dobru tokom cijele godine!

Allahu, učvrsti nas na putu islama! Pomozi našoj ugroženoj braći i sestrama ma gdje bili! Sačuvaj nas od zla Tvojih i naših neprijatelja! Spletke naših neprijatelja vrati na njih i daj da se oni zabave sobom, a nas da puste da živimo u miru i rahatluku! Pomozi nam da sa lahkoćom ispostimo mubarek ramazan, primi od nas naše ibadete i potpuno nas očisti od grijeha! Smiluj se našim umrlim roditeljima i precima koji su na nas prenijeli svjetlo Dina! Uputi našu djecu i potomke i učini ih prvacima Ummeta i radostima naših očiju i srca! Budi nam Milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi! Amin!

 

Bismilláhir rahmánir raheem.

Al hamdu lillahi nahmaduhu wanasta’eenahu, wanastagh-firuhu, wanatoobu ilayhi, wana’oothu Billaahi min shuroori an-fusinaa, wamin sayyi aati a’maalinaa. May- Yahdillahu fa huwal muhtad, wa may- yudlill falan tajidaa lahu waliyan murshida. Wa ash-hadu an Laa ilaaha ill-Allah, wahdahoo laa shareeka lah, wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhoo warasooluh”

All Praise is due to Allah, We praise Him and we seek help from Him. We ask forgiveness from Him. We repent to Him; and we seek refuge in Him from our own evils and our own bad deeds. Anyone who is guided by Allah, he (or she) is indeed guided; and anyone who has been left astray, will find no one to guide him. I bear witness that there is no god but Allah, the Only One without any partner; and I bear witness that Muhammad, sws, is His servant, and His messenger.

Bismillahir Rahmanir Raheem! Ya Ay-yuhal-latheena ‘aamanut taqul-laaha, haqqa tuqaatihee wala tamu tun-na, il-la wa antum Muslimoon.”

O You who believe, – Fear Allah, as He should be feared, and die not except as Muslims.

Ya Ay-yuhal-latheena ‘aamanut taqul-laaha, wa qooloo qawlan sadeedaa. Yuslih-lakum a’maalakum wa yaghfir lakum thunoobakum, wamay yu-til-laaha warasoolah, faqad faaza fawzan atheemaa.”

O You who believe, – Be aware of Allah, and speak a straightforward word. He will forgive your sins and repair your deeds. And whoever takes Allah and His prophet as a guide, has already achieved a mighty victory…

“Bismillahir Rahmaanir Raheem! Inna anzalna hu fee laylatil Qadr. Wamaa ad’raaka maa laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun-minal fe-shahr. Tanaz-zalul malaa-ikatu, war-ruuhu fee-haa bi-ithni Rab-bihim min kulli amrin, Salaamun hiya hat-taa mat’la-il fajr.”

“We sent it down on the Night of Power. What will explain to you what the Night of Power is? The Night of Power is better than a thousand months; on that night the angels and the Spirit descend again and again with their Lord’s permission on every task; [there is peace that night] until the break of dawn.” [Sura 97]

My respected Brothers and Sisters, By the Grace of Allah, we are near the end of Ramadhan and we completing the last ten days. We are told that the Night of Power, Laylatul Qadr, falls on the 21st, 23rd, 25th 27th or 29th night. Most likely it is the 27th night, but no-one knows for certain, and Allah knows best. This is the night in which Allah, the glorified and exalted, Rabbul Jalaal wal ikraam, the Lord of the Majesty and Honour, sent down His Archangel Gabriel, Jibreel alayis-salaam, to our earthly realm of time and space.

The time was during the last ten nights of Ramadan in the year 610 and the place was in a cave on Jabal Nur, the Mountain of Light, near Makka. Here Jibreel took Muhammad sws, the son of Abdullah, in a tight embrace, and commanded him to “Read!”

Muhammad sws protested that he could not read, he was unschooled in reading and writing, but Jibreel persisted, commanding him to “Read!” Jibreel’s embrace tightened until it seemed it would squeeze the life out of Muhammad, sws. Then, slowly and with great effort, the first majestic words of the Holy Qur’an rolled from Muhammad’s lips:

“Iqra! Bismi Rabbikal lathee khalaq! Khalaqal insaana min ‘alaq. Iqra! Wa Rabbukal akram. Al-lathee ‘al-lama bil qalam. ‘Al-lamal insaana maa lam ya’lam”.

“Read” in the Name of your Lord who created: He created man from a clinging form. Read! Your Lord is the Most Bountiful One, who taught by [means of] the pen, who taught man that which he did not know.”

Over the next 23 years, through pain, suffering and ultimate victory of truth over falsehood, the Words of Allah emerged from the timeless, space-less realm of eternity, and entered into our earthly domain. These sacred words illuminated the spiritual darkness of Arabia in the 7th Century, and its irresistible light has shone down the ages into our own era.

We must never forget what the world was like at the time. The superpowers, Rome and Persia were at war. Arabia had sunken back to idol worship. There were some Jews and Christians, but their scriptures were no longer the same revelations brought by Prophets Moses and Jesus. Through human error and human tampering, adding their own gospels, the Divine Word had been compromised. The pure monotheism taught by those great prophets, Moses and Jesus, was all but lost. It was time to put matters right. Allah’s answer was to send a ‘perspicacious Book,’ a Furqaan, a Criterion, to measure right from wrong, to distinguish truth from falsehood.

The Holy Quran has reconstructed the pure original message of Divine Unity, the message of Tawheed, which was taught by all the Prophets. Those who describe Islam as a new religion are mistaken. Islam means peaceful self-surrender to the One Who created everything. This is the oldest, not the newest revealed Religion. The religion of One God, Tawheed, Divine Unity or Primordial Monotheism, is the same religion of all the Prophets from Adam through Noah, Abraham, Moses and Jesus. Prophet Muhammad sws himself declared that he did not come to teach a new message, only to confirm and complete the message of those earlier Prophets.

The Holy Quran also confirms this in the last verse that was revealed at Arafat, during the Prophet Muhammad sws last Hajj:

“This day have I perfected your religion for you, and completed my favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion.” [S.5:v3]

My dear Brothers and Sisters, 1400 years ago Prophet Muhammad sws faced an uphill task against the powerful vested interests of his time. You must remember that the Kaaba had 360 idols around it, almost one idol for each day of the year! Pilgrims came there to worship those idols and this made the guardians of the Kaaba, the Quraish tribe, very wealthy. Muhammad’s message of One God was not welcomed. It threatened their financial interests. It angered the chiefs of Quraish, just like Moses’, Prophet Musa’s message angered the Pharaoh, Ramses II.

Today also, the message of Islam is a threat to the Pharaohs and Emperors of the modern age. This message says that nothing really ‘belongs’ to us human beings. Everything belongs to God/ We are only the trustees, the Ambassadors of God. We have to care for everything in our environment as a sacred trust. We cannot just abuse and exploit the earth as if there is no tomorrow. This is the message of Islam. This is the message of Lailatul Qadr, the Night of Power, the Night of Glory. We who are the heirs, the inheritors of the Prophets, must carry this message forward: Worship no one but One God, serve our fellow human beings and care for our common living environment with love and devotion until the end of our days.

All praise is due to Allah, the Lord of all the Worlds; may the greetings and peace be upon the best messenger, Muhammad, the unlettered prophet; and upon his family and upon all of his companions.

Amma ba’ad, And, after this,

Behold, Allah and his angels shower blessings on the Prophet. O you who believe! Ask for blessings on him, and salute him with a worthy greeting. O Allah! Send your greetings upon Muhammad and his family, just as you sent your greetings on Abraham, and his family. O Allah, send your blessings on Muhammad and his family, just as you blessed Abraham and his family. In both worlds, you are praiseworthy and exalted.”

Sub’ hanallahi wal hamdu lillah, wala hawla wala quwwata illah billah yu althi yual theem. “All glory is for Allah, and all praise is for Allah; There is no power and no strength except with Allah.”

Dear Brothers and Sisters, How can you and I get the most benefit from Ramadhan, and Lailatul Qadr, the Night of Glory? Here are some suggestions:

  • Firstly, let us not just forget fasting until next year. Let us do all the good things of Ramadhan throughout the year, to keep us spiritually healthy and focussed.
  • It is a recommended Sunnah to fast for 6 days of Shawwal and some people also fast on every Monday and Thursday throughout the year. This is a wonderful habit, because it keeps us connected to the spirit of Ramadhan. It keeps us connected to Allah’s blessings and it keeps us self disciplined. It keeps us away from excessive eating and drinking. It moderates our behaviour. Prophet Muhammad said, the worst thing a man can fill is his stomach. We should fill one third with food, one third with water, and one third we should leave empty. This is very wise. We only recently discovered that it takes 20 minutes for the stomach to tell the brain that it’s full. So that’s why we overeat. During those crucial 20 minutes we continue to see, smell and taste all those goodies on the table, and our brain thinks we’re still hungry but the stomach has already said: Stop! Enough! But we can’t hear our stomachs. Let us take Prophet Muhammad sws advice and moderate our eating. It will help us to moderate everything else.
  • A very important suggestion for non-Arabic speakers. I think that most of us here do not speak Arabic as a first language. Let’s really work hard to understand every prayer and every supplication, in Arabic and English. This is so important. Arabic is the language of the Quran and it’s the lingua franca, the common language of the Muslim world. We must say our prayers in Arabic, because, when we travel to any part of this planet, we can join any Muslim group in India or Brazil or Nigeria or Outer Mongolia. When we hear the adhaan it’s the same words we hear everywhere on earth. Isn’t Islam wonderful? Isn’t it wonderful to be part of this global family? Imagine! we can lead the prayers or follow the prayers anywhere on the planet, with no problems. But remember that only 18% of the world Muslim population is Arabic. The vast majority, 82% of us are non-Arabs who must make a special effort to understand our prayers properly in our mother tongue. If you took a random sample, you will find that many of us non-Arab Muslims do not even understand the meaning of our prayers. We learn the words in Arabic, just like parrots, but we seldom care to learn the meanings. This is wrong. Do you think that Allah will be impressed if you can recite His Holy Book with such beautiful and melodious tones, but your mind is disconnected, because you haven’t bothered to learn the meaning of what you say? Brothers and Sisters, lets resolve today to start learning the meanings of our prayers, and our supplications, Salaah and Du’ah, so that we can put meaning and feeling into our communication with Allah. While our lips are saying the words in Arabic, our hearts and minds must recite the translation in English. This will help us to engage with our Creator with meaning and feeling, in other words, with sincerity. In the final analysis, Allah is not impressed with our outward actions, but with the intention in our hearts. Allah deserves nothing less from us, but to be sincere to Him.

O Allah, help us to purify ourselves in body, mind, heart and spirit. Help us to seek and find your good pleasure, and O Allah, remember us in the company of your beloved friends.

“O Allah, do not let our hearts deviate from the Truth now that we have been guided , but grant us Mercy from Your very Presence, for You are the Grantor of bounties without measure.” Rabbana laa tuzigh quloobanaa, ba’da ith hadaytanaa wahablanaa milla dunka Rahma. Innaka antal wah-haab. My Lord, help me to perfect my prayer, and of my descendants, Our Lord, accept this prayer…. Rabbi ja’alni muqeemus salaati, wamin dur-riy-yati, Rabbanaa wata qabbal du’aah… My Lord, forgive me, and my parents, and all Believers until the Day of Reckoning.. Rabbigh firlee wali waali dayya, walil Mu’mineena yawma yaqoomul hisaab… Glory to Allah, Lord of Majesty and Honour, and Peace on the Prophets, and Praise to Allah, Lord of all creation! “Soob’ haanaka Rabika Rabbil-‘’izzati ‘Ammaa yasifoon, wasalaamun ‘alal Mursaleen, wal Hamdu lil-Laahi Rabbil Aalameen.”