dzam.jpg
dzmija1.jpg
dza.jpg
previous arrow
next arrow

U tebi smiraj nadem kada dusa nemira nema. U tebi se molim samo Njemu koji svima daje i uzima. U tebi mi dusa snije svog Poslanika da usnijem....